Menu
Your Cart

Özel Ambulans Hizmeti

Esline Özel Ambulans

Özel Ambulans Hizmeti Özel sağlık ihtiyaçlarımızda farklı arayışlar içinde oluruz. Hastane taburcusu ve hastaneye kaldırılmada yürüme zorluğu çeken kişiler ya da taşınma ihtiyacı olan hastalar, anlık olarak ambulans hizmeti almak durumundadır. Esline ambulans olarak, özel ambulans hizmetini tüm vatandaşlarımıza sunmaktayız.

Hasta Taşıma Hassas Bir İştir

Normal taşımacılık ile açık ara farkları olan özel ambulans hizmeti, içerdiği özellikler bakımından kişiye özel olmalıdır. Kişinin hastalığına göre, uzman sağlıkçı ekip arkadaşlarımız gereken müdahaleyi araç içerisinde yapacak ve hastaneye kadar güvenli bir biçimde ulaştırma misyonunu üstlenen firmamız, bu görevi başarıyla tamamlayacaktır. Aynı görevi, hastayı eve teslim ederken de uygulayacaktır. Verdiğimiz özel ambulans hizmeti ile kendi iş çevremizde fark yaratmak üzere yola çıktık.

Esline ambulans hizmetleri olarak, vermiş olduğumuz hizmet Sağlık Bakanlığı onaylı bir hasta taşıma ve nakil içeriğini kapsamaktadır. 112 acil servis hizmeti ile karıştırılmaması gerekir. Acil durumlarda müdahale hizmetimizin bulunmadığını hatırlatmak isteriz. Hastaların evden hastaneye taşınması ve hastaneden eve geri getirilmesini sağlayan özel ambulans firmamız, bu işi güvenli ve kaliteli biçimde yapmaktadır.

Tam donanımlı araçlarımız ve uzman kadromuz ile her an yanınızda olacağız. Acil yardım ambulansları ile hasta taşıma ambulansları arasında fark mevcuttur. Esline Ambulans olarak sadece hasta nakil hizmeti vermekteyiz.

Acil bir müdahale durumunda acil servis ambulansı çağırmanız gerekeceğinden, bu konuda hassas davranmanızı ve gerekli özel ambulans işlemlerini tamamlamanızı öneriyoruz.

Acil Özel ambulans servisleri ile diğer kamu ve özel kurum ve kuruluşlara ait ambulansların doğrudan başvuru üzerine vakaya çıkmaları durumunda derhal il ambulans servisi komuta kontrol merkezine bilgi verilir.
Hasta veya yaralının bulunduğu yere ulaşan ekip, giden ambulansın özelliğine göre gerekli tıbbi acil yardımı veya nakil işlemini gerçekleştirir. Acil yardım ambulanslarının ulaştıkları hastalara yapılan işlemlere ait bilgiler aylık bildirim formları ile müdürlüğe bildirilir.

Acil hasta veya yaralılar, gerektiğinde ekip tarafından önceden bilgilendirilerek hastaneye nakledilir.
Hasta veya yaralıya çağrılan ekip, örneği EK-12′ de gösterilen Ambulans Servisi Hasta Muayene/Gözlem Formunu, ek bilgilerin de yer alabileceği şekilde her hasta veya yaralı için düzenlemek zorundadır.

Hizmet için Geldik

Acil Özel ambulans servislerinin çağrı merkezlerinde, hizmet verilen “il”e ait coğrafi numaralar kullanılır. Bu numaralar ve ambulans servisine ait diğer telefon numaraları, il ambulans servisi (112) komuta ve kontrol merkezine önceden bildirilir.
Çağrı merkezi, istasyonlar, ambulanslar ve ekiplerinde haberleşme amacıyla telsizler kullanılır. Ambulans servisleri ve özel hastane ambulansları tarafından kullanılan telsiz frekansı il ambulans servisi komuta ve kontrol merkezine bildirilir.

Ambulans servisleri ve özel hastaneler tarafından kullanılan ambulanslarda araç takip cihazı bulunacak ve bu cihazlar il ambulans servisi komuta kontrol merkezinde kullanılan dijital operasyon yönetim sistemine entegre olacaktır.

Hava ve deniz ambulanslarında uluslararası hava ve deniz haberleşmelerinde kullanılan haberleşme cihazları bulunur.
Çağrı. Hasta veya yaralının kendisi, yakını veya üçüncü bir şahıs ile olağan dışı durumlarda müdürlük tarafından, şahsen başvuru veya haberleşme araçları ile yapılır.

Ambulans servisinde acil yardım ambulansı var ise acil yardım talebi hekim tarafından değerlendirilir. Çağrı, ambulans servisinin kapasitesi, çalışan personelin niteliği ile ekipman durumuna göre kabul veya reddedilir. Talebin kabul edilmediği durumlarda çağrıyı yapana talebinin nasıl karşılanması gerektiği ambulans servisince bildirilmek zorundadır. Bütün devlet-kamu, üniversite ve özel hastaneler bünyesinde; Bakanlık Sağlık Afet Koordinasyon Merkezi (SAKOM) ve İl 112 Komuta Kontrol Merkezleri (KKM) ile doğrudan görüşme yapabilecek.

Başhekim adına yetkili nöbetçi idari şef ve/veya nöbetçi acil şeflerinin kullanımında olan, iki yönlü dış görüşmelere açık (gelen aramalara cevap verebilen, harici arama yapabilen. Hastane santralinden ayrı, arayanı diğer birimlere yönlendirmeyen, doğrudan ilgili nöbetçi idari şef ve/veya nöbetçi acil şeflerine ulaştıran, 24 saat hizmet verecek şekilde açık tutulan bir telefon hattı tesis edilir.

Özel Ambulans Hizmeti 7/24

Acil Özel ambulans larda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) yetkilendirdiği Ortak Kullanımlı Telsiz Hizmeti (OKTH) işletmecilerinin bulunduğu illerde, bu hizmeti sağlayan işletmecilerden hizmet alımı ile telsiz haberleşme hizmeti sağlanır.

OKTH işletmecilerinin bulunmadığı veya OKTH işletmecileri olmakla birlikte ihtiyacın karşılanamayacağı illerde ise BTK’dan ilgili mevzuata göre alınacak izin kapsamında frekans tahsisi yapılarak telsiz haberleşmesi sağlanır. BTK’dan alınan frekanslar her ilde il 112 KKM’lerine bildirilir.

Ambulans servisinde görev yapan sağlık personeli hizmetlerine uygun tek tip kıyafet giymek zorundadır. Kıyafet üzerinde, görev yapan personelin unvanı yazılı olarak bulunur. Kıyafet üzerinde fosforlu şeritler, ambulans servisinin amblemi ve isimleri ile uluslar arası acil sağlık işaretleri bulundurabilir.
Ambulans servisi personeli, müdürlükçe onaylı ve EK-11 de belirtilen bilgileri içeren kendi kurumuna ait tanıtıcı kimlik kartlarını hizmet sunumunda hizmeti alanlarca görünebilecek yerde bulundurmak zorundadır.

Acil Özel ambulans servisine ait ambulanslar (hava ve deniz ambulansları hariç) uygunluk belgesi aldıkları il sınırları içinde görev yapmak ve konuşlanmak zorundadırlar. İl sınırları dışına il dışı sevkleri ve il dışından bulunduğu ile hasta nakletmek amacı ile çıkabilirler. Sevk işlemini gerçekleştiren ambulanslar, personelin dinlenmesi, hastanın sevk edildiği sağlık kuruluşuna yerleştirilmesi, teknik nedenler (akaryakıt dolumu, arıza, onarım ve benzeri) haricinde il dışında uzun süreli bekleme yapamaz ve ambulans hizmeti veremezler. Ancak birden fazla ilde ruhsatlı özel ambulans servisi bulunan kuruluşlar, bu iller ve servisleri arasında o illerdeki müdürlüklere bilgi vermek koşulu ile çağrı yönlendirme, ambulans, acil sağlık aracı ve personel değişimi yapabilirler.

Esline Ambulans Whatsapp Sipariş