Menu
Your Cart

İstanbul Özel Ambulans

İstanbul Özel Ambulans

İstanbul Özel Ambulans Ülkemizde çok sık kullanılan bir uygulamadır ve bu uygulama kişi ya da özel ambulans tahsis eden kurumlarca uygulanır.  Ülkemizde özel ambulans uygulaması neredeyse 40 yıldır uygulanmaktadır ve ilk olarak Ankara’da bu uygulamaya başlanmıştır. Buradan da anlaşılacağı üzere metropol olarak tanımlanan büyük şehirlerde rağbet  daha fazladır. Bunun sebepleri hem karayolu bağlantısı sonucu daha çok ile bağlanıyor olması ve hastane ve kişilerin yoğunluğunun fazla olmasıdır. Bazı durumlarda hastalar ekipman yetersizliği sebebiyle başka bir hastane ya da ile gönderilmesi gerekebilir. Bu durum sadece tıbbi gerekçeler ile değil hasta ya da yakınları da başka hastaneye ya da ile sevk isteyebilir. Doktorca bir  sakınca olmadığı taktirde bu sevk yapılabilir. Sevk yapılırken devlet hastanesinde kalan hasta için eğer tıbbi bir sebep varsa devletçe ya da devletin yönlendirmesiyle özel ambulanslarca bu sevk gerçekleştirilir. Aynı şekilde özel hastanelerde de bu işlem tıbbi gerekçe ya da kişisel sebeplerle örneğin başka yerde yaşayan kişi yaşadığı ile gitme gerekçesiyle bu şevki isteyebilir.

İstanbul’da Özel Ambulans Tercihi

İstanbul oldukça fazla hastaneye sahip bir ilimizdir. Bu durum devlet ve özel hastaneler olarak geçerlidir. Hastaneler arasında sevk yapıldığı gibi evden hastaneye ya da hastaneden eve de sevk yapılmaktadır.  İstanbul özel ambulans kurumları sayısı oldukça fazladır. İstanbul özel ambulans servisini kullanmak için birçok olanak vardır ve bu kurumlarca hasta kayıt  hasta takip ve adres takibi yapılmaktadır. Her zaman aynı kurumu tercih etmek verilere kolay ulaşmak açısından önemlidir. Diğer illerde de olduğu gibi istanbul özel ambulans kayıt altındadır.  Bir aracın ambulans vasfı ile trafiğe çıkabilmesi için trafik şube tarafından belge verilmeli ve uygunluğu olan araçlar ruhsata işlenerek ticari amaçla ambulans kullanılabilir ve denetlemesini de il acil sağlık hizmetleri müdürlüğü yapmaktadır.  Her ilin belirli bir ücret tarifesi vardır ve bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılır.

İstanbul Özel Ambulans

Özel ambulans hizmetleri yaygın olarak tercih edilen bir uygulamadır. Bir aracın keyfe keder olarak ambulans olarak kullanılması mümkün değildir. Bu araçların fiziksel anlamda özel olarak dizayn edilmiş olması gerekir. Özel ambulans da diğer ambulanslar gibi belirli bir koşulu sağlaması ve bu koşulların kullanılabilir olması gerekir. Bu durum devlet idareleriyle kontrol edilip belirlenir ve ruhsat almasının ardından da değerlenirler. Özel ambulans işleyebilmek için en az iki tane ambulansa sahip olmak gerekir ve kişi ya da kurumlar bu  işlemi yapabilir. Bu ambulanslar vakada kullanılmaz ve sadece evden hastaneye ya da hastaneden eve hasta sevkiyatı yapar. Aynı şekilde bu sevk işlemini şehirler arası da yapabilir. Sevkiyat sırasında hastanın tıbbi yasası gözetilmelidir. Bu araçlarda tıpkı diğer ambulanslar gibi tıbbi aletlere sahip olmak ve bu aletleri kullanacak sağlık personelini de bulundurmalıdır.

İstanbul’da Neden Yaygın

Istanbul özel ambulans  gerek devlet gerek özel hastanelerin sayısı oldukça fazladır. Bu sebeple hastane ve hasta sayısı oldukça fazla olduğu için hastaneler arasında ya da nüfusa bağlı hasta sayısının çok olmadı sebebiyle evden hastaneye ya da hastaneden eve sevk fazlasıyla yapılır. Hastaneden eve olduğu gibi hastaneler arasında da doktor tercihi ya da ekipman sebebiyle sevk yapılmaktadır. Bu sevk gerekçesi hastalık sebebiyle yani tıbbi doğrultuda yapılabildiği gibi hasta ya da yakınlarının isteği doğrultusunda yapılmaktadır. İstanbul özel ambulans sistematik bir şekilde yapılmaktadır. Hastaların kişisel bilgileri kayıt edildiği gibi ne şikâyetlerle basvurduğu, nereden nereye sevk edildiği ve adresler anlamında da kayıt bulunmaktadır istanbul özel ambulans bu kadar çok tercih edilmesinin sebepleri bu şekilde olmasına karşın bu ambulanslar hastaya ya da yaralıya müdahale etmez yani olay yerine çağırılmış ve müdahale yetkisi yoktur. Bu ambulanslar sadece sevkiyata kullanılır . Hastanın tıbbi güvenliğini sağlamak amacıyla her türlü destek cihazları bulundurmalı ve ekipmanları kullanabilecek sağlık personelinden de en az bir tane araç içerisinde bulundurmalıdır. Bu durum hastanın durumuna göre sayı olarak arttırılabilir. Özel ambulanslarda da diğer ambulanslar ile aynı şekilde dizayn edilir.

Esline Ambulans Whatsapp Sipariş