Hasta Nakil Özel Ambulans

Hasta Nakil Ambulans

Özel ambulans nedir ne değildir sorusundan önce kısaca ambulans hakkında bilgi verelim. Ambulans içerisinde tıbbi müdahale için gerekli ekipman ve ilaçların bulunduğu, bu ekipman ve ilaçların profesyonel sağlık personeli tarafından uygulandığı bir araçtır. Ambulanslar hastaya müdahale ve transport için kullanılır yani şöyle diye biriz ki ambulansla hasta, yarılı ya da kazazedeye müdahale edilirken yine bu kişilerinde il içi ya da il dışı taşıma işlemi gerçekleştirilir.

Özel Acil Yaman Ambulans

Devlet eliyle de hasta nakil ambulans  kullanılsa da bu sayı yetersizdir ve özel ambulans şirketleri tercih edilmektedir. Yani şöyle diyebiliriz ki eğer ekipman yetersizliği nedeniyle il içi ya da il dışı nakilde ve bu hasta devlet hastanesindeyse elinde  bunun için kullanabileceği ambulans varsa devlet tarafından devletin ambulanslarıyla hasta naklediliyor. Eğer devlet hastanesinde yatan hasta için nakil gerçekleştirecek boşta bir ambulans yoksa ya da özel hastaneden nakledilecekse bu işlem özel ambulans tarafından gerçekleştiriliyor.

Hastanın Ambulans İle Nakil İşlemleri

Hasta nakledilirken öncelikle o aracın ambulans vasfını taşıyor olması gerekir ki hasta nakil özel ambulans olabilsin. Bu özelliklere sahip olması için başka bir araçtan ambulansa çevrilemedi gerekir. Bu durumun var olup olmadığı uygunluk açısından değerlendirilir ve bu işi trafik şube yapar. Ambulansın daha sonrasında bu vasıfları taşıyıp taşımadığına ise o ilin ya da bağlı olduğu ilin il acil sağlık hizmetleri müdürlüğü tarafından yapılır. Yani şunu söyleyebiliriz ki ambulansın ambulans vasfı taşıdığı kadar o vasfı da sürdürmesi gerekir.

Özel Ambulans Ücret Politikası

Gerekli mercilerden temsilciler ve  özel ambulansları olan kurum ya da kişilerin katılımlarıyla bu ücret il içi il dışı olarak belirlenir. Asgari ve azami düzeyde  olur. Bu ücret hasta nakil ambulans taşıma ücretidir ve buna ek olarak bir tıbbi müdahale olursa ya da yolculuk uzun süreli ve var olan ekipmanların değiştirilmesi gerekirse bu işlemler faturalandırılır ve taşıma ücreti üzerine eklenilerek toplam tutar ortaya çıkarılır. İçerisinde hasta bulunduran bir araç olduğu için bütün kontrolleri tam ve gerekli prosedürlerden geçmiş olması gerekir.

Hasta Nakil Ambulansı Tıbbi Müdahale

Hasta Nakil Ambulansı Tıbbi müdahale gerektirmeyen hasta ve yaralıların şehir içi, şehir dışı sağlık kuruluşlarına veya sağlık kuruluşundan evlerine naklini gerçekleştirecek, Sağlık Bakanlığınca belirlenen teknik ve tıbbi donanıma sahip araçtır. Yeni araştırma ve sağaltma sebebiyle hâlihazırda gelişmiş bir sağlık merkezine veya doluluk problemi sebebiyle farklı sağlık merkezine gerçekleştirilen nakilleri hasta nakil ambulansıgerçekleştirir. Nakil ambulansı için nakledilecek hastaların hususiyetine uygun lüzum varsa yatak, tekerlekli sandalye gibi ekipmanların sabitlenmesine yönelik lüzumlu önlemler alınır. Türk Standartları Enstitüsünden araç tadilat ruhsatı derlenip şeflikten hasta nakil aracı uygunluk ruhsatı çıkarıldıktan sonra görevli trafik ünitesince kaydedilir. Nakil ambulansı hasta transferi sırasında en az bir sağlık görevlisi bulundurulur.

Hasta nakil ambulanslarımızda aşağıdaki donanımlar yer alır:

1- Haberleşme cihazları (telsiz veya telefon),

2- Aracın kullanım amacını belirten fosforlu yazı ve işaretler,

3- Bir adet tansiyon aleti, bir adet portatif oksijen ünitesi, otomatik eksternal defibrilatör ve bir adet temel tıbbi malzeme çantası.

4-Siren cihazı ile aracın ön ve arka kısmında mavi renkte tepe lambası mevcuttur.

5-Şoför mahalli ile hasta kabini arasında haberleşmeyi sağlayacak dâhili haberleşme sistemi vardır.

6- Hasta kabininde havalandırma, ısıtma ve aydınlatma sistemi mevcuttur.

7-Ventilatör (solunum cihazı).

Hasta Nakil Ambulans

Ambulans hizmetleri denildiği zaman herkesin aklına ilk gelen hasta, yaralı ya da kazazedenin olay yerinde müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye götürülmesi ve temel yaşam desteğine ek olarak ileri yaşam desteğinin de uygulanmadı gelir. Evet pek tabi ambulansların bu birinci görevidir. Yani hasta, yaralı  ya da kazazedeye olay yerinde müdahale eder ve onu hastaneye taşır gerekli işlemlerin devamı yine hastanede gerçekleşir. Bütün bunların yani sıra bir de hastayı nakletmekte görev alır. Yani şöyle ki hasta il içi ya da il dışı ekipman yetersizliği ya da sağlık personeli yetersizliği ile nakledilmesi gerekebilir bu durumda hasta devlet hastanesinde ise devletin bu nakil işlemini gerçekleştirebilecek ambulansı var ise nakil gerçekleştirilir. Eğer hasta bu nakli kendi istiyor ya da doktorlarca gerekli görülüyorsa devlet hastanesinde ya da özel hastaneden hasta özel ambulans tarafından nakledilir. Bu ambulanslara da zaten hasta nakil özel ambulans denilir.

Ambulanslar içerisinde tıbbi cihazlar neticesinde oldukça değerlidir. Ambulansların ambulans olabilme yeterliliğine sahip olup olmadığının değerlendirmesi yapılırken yine bu var olan yeterliliğin devam edip etmediğinin de değerlendirilmesi yapılır.

Hasta nakil ambulans

özel ambulans bu kapsam içerisindedir. Bir araç sonradan keyfe keder olarak ambulansa çevrilemez. Özel ambulans olabilmesi için kişi ya da kurumun en az iki ambulansı olmalıdır ve gerekli prosedür neticesi hasta nakil özel ambulans görevini yerine getirebilsin. Bu ambulanslar trafik şubece ambulans olup olamayacağına kadar verilir ve ambulans olan aracında göreve devam edip edemeyeceğine ise bağlı ilin il acil sağlık hizmetleri müdürlüğü karar verir.

Ücret Tarifesi

Devletten yetkili mercilerin üyeleri ve ambulans sahibi kişi ya da kurumların olduğu bir komisyonca her il ilçe olarak ve şehir dışı olarak asgari ve azami bir ücret belirlenir ve bu ücret tarifesine uyulması zorunludur. Ücret taşıma kısmını kapsar ve yolculuk sırasında hastaya bir müdahale uygulamak ya da var olan uygulamaların ekipmanlarını değiştirmek gerekirse bunlar da ayrıca alınacak ücrete eklenir ve tahsis edilecek miktar taşıma ve yapılan işlemlerin toplamı olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir