Ambulanslarımız; amaca uygun, hastanın rahat edebileceği ve sağlık personelinin kolay hareket edebileceği şekilde dizayn edilmiştir. Ambulanslarımız T.C. Sağlık Bakanlığının 10.04.2012 tarih ve 26369 sayılı Resmi Gazetesinde yayınlanan Ambulanslar ile ilgili özel ambulans servisleri ve ambulans hizmetleri yönetmeliğine uygun olarak hazırlanmış EK-C belgeleri T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanmış ve ruhsatlandırılmıştır.